European Team Fortress 2 League Team rankings

Matches of karnax : ok donc nice calmonie

Team1 Team2 Winner Logs Link
karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie Link
#BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON Link
top5rocket karnax : ok donc nice calmonie top5rocket Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Link
top5rocket karnax : ok donc nice calmonie top5rocket Link
karnax : ok donc nice calmonie top5rocket top5rocket Link
#BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON Link
#BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON Link
karnax : ok donc nice calmonie top5rocket top5rocket Link
karnax : ok donc nice calmonie top5rocket karnax : ok donc nice calmonie Link
karnax : ok donc nice calmonie top5rocket top5rocket Link
karnax : ok donc nice calmonie top5rocket top5rocket Link
VIOLENCE karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link
VIOLENCE karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Link
#BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link
karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie Link
nerdRage karnax : ok donc nice calmonie nerdRage Link
nerdRage karnax : ok donc nice calmonie nerdRage Link
karnax : ok donc nice calmonie goonsquad karnax : ok donc nice calmonie Link
Rakuzan karnax : ok donc nice calmonie Rakuzan Link
karnax : ok donc nice calmonie Rakuzan Rakuzan Link
#BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON Link
#BIGBOYSEASON karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON Link
karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Ora Elektro Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Link
goonsquad karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link
karnax : ok donc nice calmonie goonsquad goonsquad Link
karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON #BIGBOYSEASON Link
karnax : ok donc nice calmonie #BIGBOYSEASON #BIGBOYSEASON Link
karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Ora Elektro Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Link
karnax : ok donc nice calmonie top5rocket karnax : ok donc nice calmonie Link
top5rocket karnax : ok donc nice calmonie top5rocket Link
karnax : ok donc nice calmonie Chimpanz Instinct karnax : ok donc nice calmonie Link
Chimpanz Instinct karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link
karnax : ok donc nice calmonie top5rocket top5rocket Link
top5rocket karnax : ok donc nice calmonie top5rocket Link
Rakuzan karnax : ok donc nice calmonie Rakuzan Link
Rakuzan karnax : ok donc nice calmonie Rakuzan Link
Se7en karnax : ok donc nice calmonie Se7en Link
Se7en karnax : ok donc nice calmonie Se7en Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie Ora Elektro Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link
Ora Elektro karnax : ok donc nice calmonie karnax : ok donc nice calmonie Link