European Team Fortress 2 League Team rankings

Matches of Ascent.EU

Team1 Team2 Winner Logs Link
Ascent.EU Rakuzan Ascent.EU Link
Ascent.EU Faint Gaming Faint Gaming Link
Faint Gaming Ascent.EU Ascent.EU Link
wer das liest ist doof Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof Ascent.EU Link
Ascent.EU Se7en Ascent.EU Link
Ascent.EU Se7en TIE Link
Ascent.EU top5rocket Ascent.EU Link
top5rocket Ascent.EU Ascent.EU Link
Se7en Ascent.EU Se7en Link
Se7en Ascent.EU Se7en Link
#BIGBOYSEASON Ascent.EU Ascent.EU Link
#BIGBOYSEASON Ascent.EU Ascent.EU Link
Se7en Ascent.EU Se7en Link
Ascent.EU Ora Elektro Ora Elektro Link
Ascent.EU Ora Elektro TIE Link
Ascent.EU Faint Gaming Faint Gaming Link
Faint Gaming Ascent.EU Faint Gaming Link
Ascent.EU goonsquad Ascent.EU Link
Ascent.EU goonsquad Ascent.EU Link
Se7en Ascent.EU TIE Link
Se7en Ascent.EU Se7en Link
Ascent.EU Ora Elektro Ora Elektro Link
Ascent.EU Ora Elektro Ascent.EU Link
Ascent.EU Faint Gaming Ascent.EU Link
Faint Gaming Ascent.EU TIE Link
wer das liest ist doof Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof Ascent.EU Link
Ascent.EU Generation karnax Ascent.EU Link
Ascent.EU Generation karnax Ascent.EU Link
wer das liest ist doof Ascent.EU Ascent.EU Link
wer das liest ist doof Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU top5rocket Ascent.EU Link
top5rocket Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof Ascent.EU Link
top5rocket Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU top5rocket top5rocket Link
Ascent.EU Se7en Se7en Link
Ascent.EU Se7en Se7en Link
Ascent.EU Ora Elektro Ascent.EU Link
Ora Elektro Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof Ascent.EU Link
wer das liest ist doof Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof wer das liest ist doof Link
Ora Elektro Ascent.EU Ora Elektro Link
Ascent.EU wer das liest ist doof wer das liest ist doof Link
wer das liest ist doof Ascent.EU Ascent.EU Link
Ascent.EU Faint Gaming Faint Gaming Link
Ascent.EU Chimpanz Instinct Ascent.EU Link
Ascent.EU Chimpanz Instinct Ascent.EU Link
Ascent.EU wer das liest ist doof wer das liest ist doof Link