European Team Fortress 2 League Team rankings

Matches of Les poussins

Team1 Team2 Winner Logs Link
Les poussins King of Hearts King of Hearts Link
King of Hearts Les poussins King of Hearts Link
John Les poussins John Link
John Les poussins John Link
Les poussins SAFETOR Turvallisuuspalvelut SAFETOR Turvallisuuspalvelut Link
HerbsArmy Les poussins HerbsArmy Link
SK TELECOM T1 Les poussins Les poussins Link
Les poussins Mit dem Rasenmaher Rasen mahen Mit dem Rasenmaher Rasen mahen Link
Mit dem Rasenmaher Rasen mahen Les poussins Mit dem Rasenmaher Rasen mahen Link
Heart Pirates Les poussins Les poussins Link
Heart Pirates Les poussins Les poussins Link
Les poussins Fine Christians Les poussins Link
Les poussins Fine Christians Les poussins Link
Les poussins 1nstantReaction Les poussins Link
Les poussins SAFETOR Turvallisuuspalvelut SAFETOR Turvallisuuspalvelut Link
SAFETOR Turvallisuuspalvelut Les poussins SAFETOR Turvallisuuspalvelut Link
Les poussins The zoo crew The zoo crew Link
The zoo crew Les poussins The zoo crew Link